Hoofdstukken



6.0 Leerdoelen, wat u reeds dient te weten, inleiding, dieper graven


6.1 Role and functional anatomy of the endometrium



6.2 Implantation stages



6.3 Molecular aspects of implantation



6.4 Implantation anomalies



6.5 Contraception methods that hinder implantation



6.6 Quiz



6.7 Korte samenvatting



6.8 Bibliografie